E M R E R E N

Görsel Marka Kimliği Tasarımı

Logo Tasarımı, Logo Kullanım Kılavuzu Tasarımı, Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tasarımı, Kurumsal Kimlik Evraklarının Tasarımı

Dijital Pazarlama Tasarımı

Sosyal Medya Post Tasarımı, Kurumsal Web Site Tasarımı, Kurumsal Blog Tasarımı, Profesyonel Sunum Tasarımı

Basılı Yayın Tasarımı

Katalog ve Broşür Tasarımı, Gazete & Dergi İlan Tasarımı, Süreli Yayın Tasarımı (Dergi, Bülten vb.), Afiş & Billboard Tasarımı

Referanslarım

http://emreeren.com.tr/wp-content/uploads/2018/08/bs-80x80.png
http://emreeren.com.tr/wp-content/uploads/2018/08/retrosfer-80x80.png
http://emreeren.com.tr/wp-content/uploads/2018/08/bursa-80x80.png
http://emreeren.com.tr/wp-content/uploads/2018/08/dentamer-80x80.png
http://emreeren.com.tr/wp-content/uploads/2018/08/yasainhayt-80x80.png
http://emreeren.com.tr/wp-content/uploads/2018/08/nb-1-80x80.png